Amortisman ve Değer Kaybetme

Amortisman ve Değer Kaybetme Nedir?

Amortisman ve değer kaybetme payları; Maddi Olmayan Aktiflerin varlıkları, tesis ve ekipman, maddi duran varlıkların, doğal kaynaklar ve mülkiyet ile ilgili aktifleştirilen maliyetlerin toplam periyodik dağılımı ifade eder. Bu, iyi niyet anlaşması ve ertelenmiş borçladan ekonomik açıdan faydalı ömürlerine dair gelir beyannamasine bir takım cetvelleri içerir.

Bunlar şunları içerir:

  • Değer Kaybetme;
  • Maddi Olmayan Aktiflerin Amortismanı;
  • Ertelenmiş Masrafların Amortismanı.