Olağandışı Giderler

Olağandışı Giderler nelerdir?

Olağandışı Giderler, olağandışı giderlerin (net) ve diğer olağandışı gelirlerin toplamını temsil eder. Gelir tablosunda yer alan bir kalem, aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılıyorsa, vergi öncesi istisnai, olağanüstü veya olağandışı olarak kabul edilir:

  •  Malzeme - bir kalemin paydaşların kararını etkileme veya etkileme ihtimalini ifade eder ve bu nedenle finansal tablolarda açıklanması gerekir;
  • Seyrek / Yinelenmeyen - bir şirketin çalışma döngüsü sırasında hesabın düzensiz gerçekleşmesini ifade eder; ve
  • Olağandışı - doğal afetler ve hesaplarda ani değişiklikler gibi işin doğası koşuluyla böyle bir hesabın öngörülebilirliğinin olmaması anlamına gelir.