Kazançta Vergi Öncesi Eşitlik

Kazançta Vergi Öncesi Eşitlik Nedir?

Vergi Öncesi Eşitlik Bir şirketin yatırım yapılan şirketlerin net gelirindeki oransal payını temsil eder, özkaynak yöntemini kullanarak tanımlanır ve gelir vergisinden önce raporlanır.

Bu kalem, yatırım yapılan şirketler tarafından ödenen temettüleri içerir;