Faiz Giderleri Hariç Faaliyet Dışı Gelirler

Faiz Giderleri Hariç Faaliyet Dışı Gelirler Nedir?

Faiz Dışı Hariç Faaliyet Dışı Gelirler, Olağandışı Giderler ve Faiz Giderleri dışında, faaliyet dışı gelir / giderleri de temsil eder.

Faiz Dışı Hariç Faaliyet Dışı Gelirler nasıl hesaplanır?

Bu, Faaliyet Dışı Faiz Geliri artı Vergi Öncesi Kazanç artı Diğer Gelir/Gider olarak hesaplanır.