Çıkar Payı

Çıkar Payı Nedir?

Kapitalize Edilen Faiz, uzun vadeli projeler veya inşaatlar için kullanılan ödünç alınan fonlar üzerindeki karşılığı temsil eder.

Kamu hizmetleri için, inşaat sırasında kullanılan ve ödünç alınan fonlarla ilgili fonlara ödenek dahildir. İnşaat sırasında kullanılan ve faizle ilgili olmayan ödünç alınan fonlar için ödeneği içermez.