Faiz Giderleri, Sermayeye Eklenen Net Faiz

Sermayeye Eklenen Net Faiz ve faiz masrafı nedir?

Faiz gideri, gelir tablosunda gösterilen faaliyet dışı giderdir. Borçlanmalara ödenecek faizi ifade eder.

Sermayeye Eklenen Net Faiz ve faiz masrafı nasıl hesaplanır?

Bu, Sermayeye Eklenen Faiz 'in Borca Eklenen Faiz Giderinden çıkarılmasıyla hesaplanır.