Faaliyet Dışı Gelir, Toplam

Faaliyet Dışı Gelirler / Giderler Nedir?

Faaliyet Dışı Gelirler / Giderler, bir şirketin işine esas olmayan faaliyetlerden elde edilen geliri temsil eder.

Faaliyet Dışı Gelir nasıl hesaplanır?

Toplam Faaliyet Dışı Gelirler şunlardır: Faiz Giderleri, Sermayeye Eklenen Net Faiz, Faaliyet Dışı Gelirler, Harici Faiz Giderleri ve Olağandışı Giderler.