Faaliyet Giderleri (COGS hariç)

Faaliyet Giderleri (COGS hariç) nedir?

Faaliyet Giderleri (COGS hariç), bir işletmenin normal ticari faaliyetleri yoluyla katlandığı, ancak Satılan Malların Maliyeti hariç tuttuğu giderleri temsil eder. Sonuncusu zaten Brüt Kar'a dahil edilmiştir.
Faaliyet Giderleri (COGS hariç) nasıl hesaplanır?

Faaliyet Giderleri (COGS hariç) Satış, Genel ve İdari Giderler, Toplam ve Diğer Faaliyet Giderlerinin toplamıdır.