Vergi Öncesi Gelir

Vergi Öncesi Gelir nedir?

Vergi Öncesi Gelir, şirketin tüm işletme ve işletme dışı giderleri düşüldükten sonra ancak gelir vergisi düşülmeden önce elde ettiği gelirdir.

Vergi Öncesi Gelir ne için kullanılır?

Bazı durumlarda vergi öncesi gelir, bir şirketin finansal refahının net gelirden daha gösterge niteliğinde bir ölçüsüdür. Vergi kesintileri, zaman içinde değişebilecek çok sayıda faktöre bağlıdır. Bu nedenle, vergi öncesi gelir, belirli bir dönemin vergilendirme farklılıklarının neden olduğu tutarsızlıkları ortadan kaldırdığı için daha net ve tutarlı bir metriktir.

Vergi Öncesi Gelir nasıl hesaplanır?

Vergi öncesi gelir, Faaliyet Geliri ile Faaliyet Dışı Gelirlerin toplamıdır.