Özsermaye

Özsermaye nedir?

Özsermaye, hem tercih edilen hem de ortak özsermaye ortaklarına ait özsermayenin değerini temsil eder.
Özkaynaklar nasıl hesaplanır?

Özsermaye, ortak özsermaye, Toplam ve tercih edilen Hisse Senedi, taşıma değeri toplamıdır.