Toplam Dönen Varlıklar

Toplam Dönen Varlıklar nedir?

Toplam Dönen Varlıklar, cari mali dönemde tükenmesi veya satılması beklenen tüm varlıkları temsil eder. Bu, normal işletme döngüsü içinde nakde çevrilebilir ve şirketin yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenir. Dönen varlıklar değeri, bir şirketin gerekli olması halinde, derhal gerekiyorsa ve bir şirketin ne kadar likit olduğunu gösterir.
Toplam Dönen Varlıklar nasıl hesaplanır?

Toplam Dönen Varlıklar aşağıdakilerin toplamıdır: