Toplam Duran Varlıklar

Toplam Duran Varlıklar nedir?

Toplam Duran Varlıklar, bir şirketin uzun vadeli yatırımları olup, tam değeri raporlama döneminde gerçekleşmeyecektir. Duran varlıklara örnek olarak diğer şirketlere, fikri mülkiyete (örnek olarak patent) yatırımlar ile mülk, makine ve ekipman verilebilir.

Toplam Duran Varlıklar nasıl hesaplanır?