Toplam kısa vadeli yükümlülükler

Toplam kısa vadeli yükümlülükler nelerdir?

Toplam kısa vadeli yükümlülükler, bir şirketin bir yıl içinde yerine getirmeyi beklediği borç veya diğer yükümlülükleri temsil eder .
Toplam kısa vadeli borçlar nasıl hesaplanır?

Toplam kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki toplamıdır: