Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler nelerdir?

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler, bir işletmenin bir yıl veya daha uzun süredir ödenmeyecek uzun vadeli finansal yükümlülüklerini temsil eder.
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler nasıl hesaplanır?

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler aşağıdakilerin toplamıdır: