Toplam Özsermaye

Toplam özsermayenedir?

Toplam özsermaye, toplam yükümlülükleri toplam varlıklardan çıkardıktan sonra kalan miktardır. Anonim şirkete ait tutarı temsil eder. Hissedarların sermaye stoklarını ve Birikmiş Azınlık Faizlerini - Toplamı içerir.

Toplam özsermayeneden önemlidir?

Toplam özsermaye önemlidir, çünkü yatırımcının menkul kıymetler veya şirketteki payının değerini temsil eder. Bir şirkette hisselerine sahip olan yatırımcılar genellikle hisselerinin temsil ettiği şirketin özsermaye ile ilgilenirler.