Toplam Varlıklar

Toplam Varlıklar nedir?

Toplam Varlıklar, şirketin belirli bir dönem için sahibi olduğu maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, finansal yatırımlar, nakit ve borçlar dahil olmak üzere malı temsil eder. Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler & Özkaynaklar toplamına eşit olmalıdır. Ticari şirketler için Toplam Varlıklar Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar olarak ikiye ayrılabilir.
Toplam Varlıklar neden önemlidir?

Bir varlık, gelecekteki bir fayda sağlayacağı beklentisiyle, bir şirketin sahip olduğu ekonomik değeri olan bir kaynaktır. Toplam varlıklar önemlidir, çünkü bir şirketin mülk, nakit, ekipman ve daha fazlası açısından ne kadar sahip olduğunu gösterirler.