Net Gelir

Net Gelir Nedir?

Net Gelir, bir şirketin giderlerden sonra ne kadar para kazandığını gösterir. Net Gelir, bir şirketin tüm faaliyet giderleri, faiz, vergiler ve imtiyazlı paylar üzerinden kar payı ödendikten sonra kazandığı para miktarını temsil eder. Net Gelir negatifse, bir şirketin kazandığından daha fazla para harcadığı anlamına gelir. Başka bir deyişle, para kaybettiler.


Net Gelir neden önemlidir?

Net gelir, bir şirketin kârlı olup olmadığını yatırımcılara gösterir. Bir şirket harcadığından daha fazla para kazanabildiğinde, net geliri pozitiftir. Bu karlar şirkete temettüler, geri alımlar veya yatırım yoluyla potansiyel olarak hissedarlara dağıtılabilir. Bununla birlikte, şirketlerin konumlarına ve kazanç raporlarına bağlı olarak Net Geliri belirlemek için farklı yöntemler kullandıklarını hatırlamak önemlidir.