Toplam Faaliyet Giderleri

Toplam Faaliyet Giderleri Nedir?

Toplam Faaliyet Giderleri, bir işletmenin, şirketi günlük olarak yürütmek için gerekli olan şeyler için katlandığı giderlerdir. Faaliyet Giderleri kira, ekipman, stok maliyetleri, pazarlama, işçilik maliyetleri, sigorta, görevler ve araştırma ve geliştirmeye tahsis edilen fonları içerir.


Toplam Faaliyet Giderleri neden önemlidir?

İşletme giderleri, yönetim ve şirket maliyetleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. İşletme giderlerine ilişkin kapsamlı bir çalışma, yatırımcılara bir şirketin günlük olarak ne kadar para ve esneklik sağlaması gerektiği konusunda daha iyi bir anlayış sağlayabilir.


Toplam Faaliyet Giderleri diğer kaynaklardan neden farklı olabilir?

Farklı kaynaklar Toplam Faaliyet Giderleri için farklı sayılar gösterebilir, çünkü bu kaynakların yalnızca SG&A olarak sayılması mümkündür. Başka bir deyişle, işletme gideri olarak satılan malların maliyetini içermezler.


Toplam Faaliyet Giderleri nasıl hesaplanır?

Toplam Faaliyet Giderleri Satış, Genel ve İdari Giderler, Satılan Malların ve  Maliyetlerinin toplamıdır.