Satış, Genel ve İdari Giderler, Diğerleri (SG&A, Diğerleri)

SG&A anlamı ne?

Satış, Genel ve İdari Giderler, bir şirketin üretim süreciyle doğrudan ilişkili olmayan giderleri, bunun yerine bir şirketin faaliyette kalmasını sağlayan satış, genel ve idari işlevlerle ilgili maliyetleri temsil eder. Toplam SG&A ayrıca Araştırma ve Geliştirme maliyetlerini içerirken, SG&A, Diğerleri Araştırma ve Geliştirme maliyetlerini içermez.


SG&A, Diğerleri nasıl hesaplanır?

SG&A, Diğerleri Toplam SG&A ve Araştırma & Geliştirme arasındaki farkın bulunmasıyla hesaplanır.