Araştırma ve Geliştirme (R&D)

Araştırma ve Geliştirme Nedir?

Araştırma ve Geliştirme, yeni süreçlerin, uygulamaların ve ürünlerin oluşturulması ve geliştirilmesi ile ilgili tüm doğrudan ve dolaylı maliyetleri temsil eder. Araştırma ve Geliştirme bir şirketin inovasyona ne kadar para harcadığını gösterir.

Araştırma ve Geliştirme neden önemlidir?

Araştırma ve Geliştirme önemli bir rol oynar çünkü bir şirketin inovasyon için ne kadar para harcadığını gösterir. Ayrıca bir şirketin geleceğine ne kadar odaklandığını göstererek yeni süreçlere, uygulamalara ve ürünlere harcanan para miktarını ortaya çıkarabilir.

Araştırma ve Geliştirme nasıl hesaplanır?

Aşağıdaki masraflar dahil edilerek hesaplanır:

  • Yazılım gideri
  • Yazılım giderlerinin amortismanı
  • Tasarım ve geliştirme gideri

Şunları içermez:

  • Müşteri veya devlet destekli araştırma
  • Petrol, gaz, kömür, sondaj ve madencilik şirketleri için mineral     haklarının satın alınması
  • Mühendislik gideri
  • Devletin, müşterilerin veya diğer kuruluşların şirketin araştırma ve     geliştirme giderlerine katkıları, eğer mevcutsa hariç tutulur.