Brüt Kar

Brüt Kar nedir?

Brüt Kar, şirketin ürünlerinin satışı ile ilgili maliyetleri, örneğin üretim maliyetlerini çıkardıktan sonra aldığı kardır. Genellikle satış, genel ve idari giderlerin devrinden önce gelir tablosunda gösterilir.
Brüt Kar neden önemlidir?

Brüt Kar önemlidir, çünkü bir şirketin temel kârlılığını ve genel maliyetini yansıtırken aynı zamanda bir ürünün veya hizmetin finansal başarısını gösterir.


Brüt Kar nasıl hesaplanır?


Brüt Kar, Satılan Malların Maliyetinin Toplam Gelirden çıkarılmasıyla hesaplanır.


Neden bazı şirketler için Brüt Kar yoktur?

Bir şirket Sigorta veya Banka olarak sınıflandırılırsa, hesaplama yöntemi nedeniyle Brüt Kar kullanılamaz. Bu şirketlerin, hesaplamada kullanılan Satılan Malların Maliyeti olmayacaktır.