Faiz, Vergiler, Amortisman ve İtfa Payı Öncesi Kazançlar (FAVÖK)

FAVÖK nedir?

FAVÖK, bir şirketin işletme performansını ölçmek için kullanılan bir metriktir. Bazı durumlarda, brüt kâr veya net gelire alternatif olarak kullanılır, çünkü vergilerde veya hesap tutma ile ilgili diğer tahminlerde herhangi bir etken olmaksızın şirketin kazançlarının net bir resmini gösterir.

AVFÖK, aşağıdaki kazançları temsil eder:

  • Faiz - faiz oranlarından kaynaklanan giderler
  • Vergiler - vergi oranlarından kaynaklanan giderler
  • Amortisman ve İtfa Payı - Bir şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının zaman içinde kademeli olarak düşmesine ilişkin nakit dışı giderlerFAVÖK neden önemlidir?

FAVÖK finansal, muhasebe ve hükümet faktörlerinin etkilerini ortadan kaldırarak şirketler ve endüstriler arasındaki karlılığın karşılaştırılmasına yardımcı olur. Bir şirketin gelirinin net bir resmini verir.


FAVÖK nasıl hesaplanır?

FAVÖK Satılan Malların Toplam Gelirlerinden, Satılan ürünlerin yapım bedeli, Genel ve İdari Giderleri, Diğer Faaliyet Giderleri çıkarılarak ve sonra Amortisman ve İtfa Payı eklenerek hesaplanmaktadır.


Bazı şirketler için neden FAVÖK yok?

Bir şirket Sigorta veya Banka olarak sınıflandırılırsa, FAVÖK hesaplama yöntemi nedeniyle kullanılamayacaktır. Bu şirketlerin, hesaplamada ihtiyaç duyulan Satılan Mal, Satış ve Genel ve İdari Giderleri olmayacaktır.