Neden finansal veriler 3 aylık zaman aralığında yok?

Ülkeye bağlı olarak, finansal tablolar farklı aralıklarla yayınlanmaktadır. Amerikan şirketleri çeyrek yılda bir raporlar yayınlarken, birçok Avrupa şirketi altı ayda bir veya yılda bir kez raporlar yayınlamaktadır.

Bir şirket her altı ayda bir rapor yayınlarsa, üç aylık finansal alanlara ilişkin veriler mevcut olmayacaktır.

Aşağıda tipik raporlama sıklığı tablosu yer almaktadır (çoğu şirketin belirli bir frekansa bağlı olduğu ülkeler için):

Ülke

Yayınlama Sıklığı

Avusturya

6 ay

Belçika

6 ay

Fransa

6 ay

Almanya

6 ay

Hindistan

3 ay

İtalya

6 ay/3 ay

Polonya

3 ay

Rusya

6 ay/3 ay

Singapur

6 ay/3 ay

İspanya

6 ay/3 ay

İsviçre

6 ay

İngiltere

6 ay/3 ay

Bu bilgilerin her zaman geçerli olmadığına dikkat etmek önemlidir, bireysel şirketler yukarıda belirtilen sıklığa uymadan finansal tablolarını yayınlayabilirler.