Trend Çizgisi

Uygulama

Trend Çizgisi çizim aracının çeşitli faydalı uygulamaları vardır. Ağırlıklı olarak piyasadaki eğilimleri veya ilişkili göstergeleri gösteren çizgileri manuel olarak çizmek için kullanılır. Ayrıca, ilgi noktalarını belirlemek için kullanılan oklar olarak da kullanılabilir (bir veya iki uca ok koyma seçeneği vardır). Trend çizgisini 45 derecelik açıyla çizmek için çizim sırasında Shift tuşunu basılı tutun. 

Stil

Stil özelliği diyalog penceresinde bir Trend Çizgisinin görünümünü değiştirmek mümkündür: 

Çİzgİ

Trend çizgisinin rengini, opaklığını, kalınlığını ve stilini ayarlar. İkinci açılır menü, çizgi stilini ayarlama ve çizginin bir veya iki ucunu sonsuza kadar uzatma seçeneklerini içerir. Ayrıca, Çizginin son iki açılır menüsünde, çizginin sol ve sağ uçları için normal bir uç yerine ok şeklinde bir uç ayarlanabilir.

ORTA NOKTAYI GÖSTER

Trend çizgisinin orta noktasının görünürlüğünü değiştirir.

METİN

Fiyat Aralığını Göster, Çubuk Aralığı, Tarih/Saat Aralığı, Mesafeyi Göster, Açıyı Göster onay kutuları, bir grafikteki Trend Çizgisinin yanında ilgili bilgileri içeren metnin görüntülenmesine olanak tanır. İstatistikler Metin Rengi açılır menüsü bu metin için renk, yazı tipi ve yazı tipi boyutunun değiştirilmesini sağlar. Bu metin için konum, İstatistik Konumu açılır menüsünden seçilmelidir. 

FIYAT ARALIĞINI GÖSTER

Trend çizgisinin iki noktası arasındaki fiyat aralığını (mutlak, yüzde değerler ve tikler) gösteren metnin görünürlüğünü değiştirir.

ÇUBUK ARALIĞINI GÖSTER

Trend çizgisinin iki noktası arasındaki çubuk sayısını gösteren metnin görünürlüğünü değiştirir.

TARIH/SAAT ARALIĞINI GÖSTER

Trend çizgisinin iki noktası arasındaki tarih/saat aralığını gösteren metnin görünürlüğünü değiştirir.

MESAFE GÖSTER

Trend çizgisinin iki noktası arasındaki belirli mesafeyi (periyot cinsinden) gösteren metnin görünürlüğünü değiştirir.

AÇI GÖSTER

Bir eğilim çizgisinin eğim açısını (derece cinsinden) gösteren metnin görünürlüğünü değiştirir.

İSTATİSTİKLERİ HER ZAMAN GÖSTER

Bu onay kutusu seçilmezse, İstatistik Metni yalnızca Trend Çizgisi fare tıklamasıyla seçildiğinde yanında görünecektir.

Koordinatlar

Koordinatlar özellikleri iletişim kutusunda, Trend Çizgisinin bitiş noktalarının fiyat ölçeğindeki (fiyatı ayarlayarak) ve zaman ölçeğindeki (çubuk numarasını ayarlayarak) konumunu tam olarak ayarlayabilirsiniz:

FİYAT 1

Bir çubuk numarası ve fiyat kullanarak trend çizgisinin ilk noktasının (Fiyat 1) kesin olarak yerleştirilmesine izin verir.

FİYAT 2

Bir çubuk numarası ve fiyat kullanarak trend çizgisinin ikinci noktasının (Fiyat 2) kesin olarak yerleştirilmesini sağlar.

Görünürlük

Görünürlük özellikleri iletişim kutusunda, farklı zaman dilimlerindeki grafiklerde bir Trend Çizgisinin görüntülenmesini değiştirebilirsiniz:

Alarm

Bir grafikte Trend Çizgisini geçen bir seri hakkında bildirim almak için bir uyarı ayarlamak mümkündür. Kayan çizim araç çubuğundaki saat simgesini veya Trend Çizgisi üzerindeki sağ tıklama menüsünü kullanın:

Ardından bir koşul, periyodiklik ve tercih edilen bildirim yöntemini seçin ve Oluştur düğmesine basın: