Tahmin

Uygulama

Tahmin, özellikle yatırım fikirlerin TradingView topluluğunun geri kalanıyla paylaşılması bağlamında kullanıldığında oldukça faydalı bir çizim aracıdır. Tahmin, kullanıcının bir işlem için bir giriş ve çıkış fiyatı koymasını sağlar. Bununla birlikte, kullanıcının öngörülen çizgiyi uzatarak işlemin süresini tanımlamasını da sağlar. Zaman ilerledikçe (ve fiyatlar değiştikçe), tahmin otomatik olarak "başarılı" veya "başarısız" sayılır.

Stil

Stil özelliği iletişim kutusunda, çizilen bir öngörünün görünümünü değiştirmek mümkündür:


Hat

Projeksiyon çizgisinin rengini, opaklık seviyesini ve kalınlığını ayarlar.

Arka plan rengi

Kaynak ve hedef etiketler için arka plan rengini ayarlar.

Metin Rengi

Kaynak ve hedef etiketler için metin rengini ayarlar.

Sınır rengi

Hedefe olduğu gibi kaynağın kenar rengini de ayarlar.

Başarı / Başarısızlık Arkaplan Rengi

Başarı ve başarısızlık sonuç kutuları için arka plan rengini ayarlar.

Başarı / Başarısız Metin Rengi

Başarı ve başarısızlık sonuç kutuları için metin rengini değiştirebilir.

Şeffaflık

Rengi ayarlarken, kaynak / hedef etiketlerinin ve sonuç kutularının metin, kenarlık ve arka plan renginin opaklık seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Koordinatlar

Koordinatlar özellikleri iletişim kutusunda, projeksiyon çizgisinin noktalarının fiyat ölçeğinde (fiyatı ayarlayarak) ve zaman eksenini (çubuk sayısını ayarlayarak) tam olarak belirleyebilirsiniz:


Fiyat 1

Bir fiyat veya çubuk numarası kullanarak kaynağın tam olarak yerleştirilmesine izin verir.

Fiyat 2

Bir fiyat veya çubuk numarası kullanarak hedefin tam olarak yerleştirilmesine izin verir.

Görünürlük

Görünürlük özellikleri iletişim kutusunda, farklı zaman dilimlerinde çizelgelerde görünen Üçgen aracını değiştirebilirsiniz: