Fiyat Osilatör Göstergesi (PPO)

Tanım

Fiyat Osilatör göstergesi (PPO), MACD'ye çok benzeyen momentumu ölçmek için kullanılan teknik bir analiz aracıdır. MACD, eğilim yönünü ve süresini belirlemek için değişken uzunluklarda iki (Hareketli göstergeler olan) Hareketli Ortalamalar kullanır. Daha sonra MACD, bu Hareketli Ortalamaların (MACD Hattı) ve Hareketli Ortalamaların bir EMA'sının (Sinyal Çizgisi) değerleri arasındaki farkı alır ve ortadaki Sıfır Çizgisinin üstünde ve altında salınan histogram olarak iki çizgi arasındaki farkı çizer.

PPO tam olarak aynıdır, ancak daha sonra MACD'de aynı değerleri alır ve bunları yüzde olarak hesaplar. Bunun amacı, uzun süre boyunca değer karşılaştırmalarını çok daha basit ve anlaşılır hale getirmektir.

Hesaplama

PPO Line: {(12-day EMA - 26-day EMA)/26-day EMA} x 100

Signal Line: 9-day EMA of PPO

PPO Histogram: PPO - Signal Line

Temeller

Fiyat Osilatörünün (PPO) göstergesinin üç ana bileşeni vardır. Tamamen anlamak için, gösterge, bu bileşenlerin her birinin anlaşılması gerekir.

Üç Ana Bileşen

PPO Hattı

PPO Hattı, daha uzun bir EMA terimi almanın ve onu daha kısa bir EMA teriminden çıkarmanın bir sonucudur. Sonuç daha sonra uzun EMA terimi ile bölünür ve daha sonra 100 ile çarpılır.

En sık kullanılan değerler, uzun EMA terimi için 26 gün ve kısa EMA terimi için 12 gündür, ancak işlemcinin tercihidir.

Sinyal Hattı

Sinyal Hattı, Bileşen 1'de açıklanan PPO Hattının bir EMA'sıdır.

Yatırımcı, Sinyal Hattı için hangi dönem uzunluğu EMA'nın kullanılacağını seçebilir, ancak 9 en yaygın olanıdır.

PPO Histogramı

Zaman ilerledikçe, PPO Hattı ile Sinyal Hattı arasındaki fark sürekli değişecektir. PPO histogramı bu farkı alır ve kolayca okunabilir bir histograma çizer. İki çizgi arasındaki fark, bir Sıfır Çizgisi etrafında salınır.

PPO histogramı Sıfır Satırının üzerindeyken, PPO pozitif olarak kabul edilir ve Sıfır Satırının altındayken, PPO negatif olarak kabul edilir.

PPO'nun genel bir yorumu, PPO pozitif olduğunda ve histogram değeri arttığında, ters momentumun artmasıdır. PPO negatif olduğunda ve histogram değeri azaldığında, aşağı doğru momentum artmaktadır.

Bakılacak şey

PPO göstergesi tipik olarak üç tip temel sinyali tanımlamak için iyidir; Sinyal Hattı Çaprazları, Sıfır Çizgi Çaprazları ve Iraksaklığı.

Sinyal hattı geçitleri

Bir Sinyal Hattı Çaprazlaması, PPO tarafından üretilen en yaygın sinyaldir. Birincisi, Sinyal Hattının esas olarak bir göstergenin göstergesi olduğunu düşünmelidir. Sinyal Hattı, PPO Çizgisinin Hareketli Ortalamasını hesaplar. Bu nedenle, Sinyal Hattı, PPO hattının gerisinde kalmaktadır. Bu, PPO Hattının Sinyal Hattının üstünde veya altında geçtiği durumlarda, potansiyel olarak güçlü bir hareketi işaret edebilir.

Hareketin gücü, Sinyal Hattı Geçişinin süresini belirleyen şeydir. Hareket gücünü ve yanı sıra yanlış sinyalleri tanıyabilmek, analiz edebilmek, deneyimle birlikte gelen bir beceridir.

İncelenecek ilk Signal Line Crossover tipi Bullish Signal Line Crossover'dur. Boğa Sinyal Hattı Geçişler, PPO Hattı Sinyal Hattının üstünden geçtiğinde meydana gelir.

İncelenecek ikinci Sinyal Hattı Geçişi türü, Ayı Sinyal Hattı Geçişi'dir. Ayı Sinyali Hattı Geçiş Noktaları, PPO Hattı Sinyal Hattının altından geçtiğinde meydana gelir.

Sıfır satır geçitler

Sıfır Çizgisi Geçitleri, Sinyal Çizgisi Geçitlerine çok benzer bir öncül vardır. Sinyal Çizgisini geçmek yerine, PPO Çizgisi Sıfır Çizgisini geçip pozitif (0'ın üstünde) veya negatif (0'ın altında) olduğunda Zero Line Crossovers gerçekleşir.

İncelenecek ilk Sıfır Hattı Geçişi türü, Bullish Zero Line Crossover'dır. Boğa Piyasası Sıfır Hattı Geçişler, PPO Hattı Sıfır Çizgisinin üstünden geçtiğinde ve negatifden pozitifine geçtiğinde meydana gelir.

İncelenecek ikinci Sıfır Hattı Geçişi türü, Ayı Sıfır Hattı Geçişi'dir. Ayı Sıfır Satırı Geçişler, PPO Satırı Sıfır Satırının altından geçtiğinde ve pozitifden negatife geçtiğinde meydana gelir.

Uyuşmazlık

Sapma PPO tarafından yaratılan başka bir sinyaldir. Basitçe söylemek gerekirse, sapma PPO ve gerçek fiyat anlaşması olmadığı zamandır.

Örneğin, Bullish Divergence, fiyat düşük bir düşüş kaydettiğinde, PPO daha yüksek bir düşüş kaydettiğinde ortaya çıkar. Fiyatın hareketi mevcut eğilimin kanıtını sağlayabilir, ancak PPO'nun gösterdiği gibi momentumdaki değişiklikler bazen önemli bir tersine dönüşten önce gelebilir.

Ayı Ayrımı elbette tam tersidir. Ayı Ayrışması, fiyat daha yüksek bir değer kaydederken, PPO daha düşük bir değer kaydederken ortaya çıkar.

Özet

Fiyat Osilatörü göstergesi (PPO) çok değerli bir göstergedir. Tıpkı MACD gibi, iki gecikmeli göstergeyi alır ve momentumun daha öngörüleyici olduğu yönünü ekler. MACD ve PPO arasındaki benzerlikleri gözden kaçırmamak önemlidir. Neredeyse aynılar. Tek fark, PPO hesaplamasının yüzde olarak döndürülmesidir.