Hareket Kolaylığı (EOM)

Tanım

Hareket Kolaylığı göstergesi hacim temelli bir osilatördür. Fiyat ve hacim arasındaki ilişkiyi ölçmek ve bu ilişkiyi pozitif ve negatif değerler arasında dalgalanan bir osilatör olarak göstermek için tasarlanmıştır. EOM, Sıfır Çizgisinin üstünde ve altında dalgalanıyor. Bu, fiyat hareketlerinin “kolaylığını” ölçmek için yapılır. Temel bir anlayış, EOM pozitif bölgedeyken, fiyatların nispi kolaylığı ile yükseliyor olmasıdır. EOM negatif olduğunda, fiyatlar nispeten daha kolay düşmektedir.

Tarihçe

Hareket Kolaylığı göstergesi (EOM) Richard Arms tarafından geliştirildi ve tanıtıldı.

Hesaplama

Bu örnek için Hareket Kolaylığı hesaplanırken dört gerekli adım vardır: Çok yaygın olan 14 Dönemlik bir EOM değerini hesaplayacağız:

1. Taşınan mesafeyi hesaplayın.

((CurrentHigh + CurrentLow)/2 - (PreviousHigh + PreviousLow)/2) = Distance Moved

2. EOM hesaplamalarında paydayı üretmek için hacim ve yüksek / düşük aralık alan Kutu Oranını hesaplayın.

((CurrentVolume/100,000,000) / (CurrentHigh - CurrentLow))

3. 1 Dönem EOM değerini hesaplayın.

Distance Moved / Box Ratio = 1 Period EOM

4. 14 Dönem EOM hesaplayın.

14 Period Simple Moving Average of the 1 Period EOM = 14 Period EOM

Temeller

Daha önce belirtildiği gibi, EOM pozitif ve negatif değerler arasında değişen bir çizgiyi çizer. Basitçe söylemek gerekirse, değerler pozitif olduğunda fiyat yükseliyor. Rakamlar negatif olduğunda, fiyatlar düşüyor. Yukarıda belirtilen hesaplamalardan, hareket edilen fiyat mesafesinin EOM hattının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu belirlediğini hatırlaması gerekir. (Hacim ile belirlenen) Kutu Oranı, bu hareketin gücünü veya aralığını belirleyen şeydir. Bu nedenle, EOM analizi konusunda iki noktayı göz önünde bulundurun.

Düşük hacimli geniş ürün yelpazesi, yüksek hareket kolaylığı seviyesini gösterir.

Yüksek hacimli dar bir aralık, düşük hareket kolaylığı seviyesini gösterir.

Birimin Hareket Kolaylığı göstergesinde oynadığı rol nedeniyle, birçok teknik analist, EOM ile birlikte standart bir Ses düzeyi göstergesi kullanır.

Bakılacak şey

Trend Yönü

Temel eğilim yönünü belirlemek, Hareket Kolaylığı göstergesini kullanmanın en kolay yoludur.

Sinyal Onayı

Hareket Kolaylığı, ilave göstergeler tarafından üretilen sinyalleri onaylamanın bir yolu olarak kullanılabilir.

Özet

Hareket Kolaylığı (EOM) göstergesi, ücretsiz bir gösterge olarak kullanmak için idealdir. EOM genel olarak fiyatı oldukça yakından takip etmektedir, çünkü önceki dönemden en son döneme taşınan mesafe, yönü belirleyen şeydir. Bununla birlikte, gerçekten çok iyi olduğu yerlerde, daha öngörüsel göstergeler tarafından üretilen kalıpları veya sinyalleri onaylamaktadır. EOM tipik olarak tek başına bir gösterge olarak kullanılmamalıdır.

Girdiler

Uzunluk

EOM hesaplamasında kullanılacak süre. 14 varsayılandır.

Bölen

STİL

EOM

EOM Çizgisinin görünürlüğünün yanı sıra, EOM Çizgisinin gerçek cari değerini gösteren bir fiyat çizgisinin görünürlüğünü değiştirebilir. Ayrıca EOM Çizgisinin rengini, çizgi kalınlığını ve görsel türünü seçebilir (Çizgi varsayılandır).

Hassas

Yukarı yuvarlamadan önce göstergenin değerinde bırakılacak ondalık basamak sayısını ayarlar. Bu sayı ne kadar yüksekse, göstergenin değerinde o kadar fazla ondalık nokta olacaktır.