Korelasyon Katsayısı (CC)

Tanım

İki veri kümesi arasındaki korelasyonu ölçmek için istatistiklerde Korelasyon Katsayısı (CC) kullanılmıştır. Ticaret dünyasında, veri setleri hisse senetleri, etf'ler veya başka herhangi bir finansal araç olabilir. İki finansal araç arasındaki ilişki, basitçe söylemek gerekirse, ilişkilendikleri derecedir. Korelasyon 1 ila -1 arasında bir ölçeğe dayanmaktadır. Korelasyon Katsayısı 1'e ne kadar yakınsa, pozitif korelasyonları o kadar yüksek olur. Aletler birlikte aşağı yukarı hareket edecektir. Korelasyon verimi ne kadar yüksekse, -1 o kadar zıt yönde hareket eder. 0'daki bir değer korelasyon olmadığını gösterir.

 

Yüksek Olumlu Korelasyon

Tarihçe

Korelasyon Katsayısı sadece finansta değil, birçok farklı konuda yapılan istatistiksel analizde de kullanılır. Yüzlerce yıldır kullanılıyor.

Hesaplama

Korelasyon Katsayısı hesaplaması, Kapanış Fiyatlarını kullanır. Aşağıdaki örnek, SPY ve JPM için 12 dönemdeki Kapanış Fiyatları kullanılarak yapılacaktır:

sayılar yuvarlama nedeniyle biraz değişebilir

DÖNEM
TARİH
GÜVENLİK 1
GÜVENLİK 2
Tarih
SPYJPM
18/1/2013
170.66 56.54 
28/2/2013
170.95 56.40 
38/5/2013
170.70 56.10 
48/6/2013
169.73
55.49 
58/7/2013
169.18 55.30 
68/8/2013
169.80 54.83 
78/9/2013
169.31 54.52 
88/12/2013
169.11 54.09 
98/13/2013
169.61 54.29 
108/14/2013
168.74 54.15 
118/15/2013
166.38 53.29 
128/16/2013
165.83 51.83 

Gerekli olan tüm verilerin üç adımda yapılabilmesi için (tercihen bir tabloda) ayarlanması gerekecektir.

1. Öncelikle, her dönemin her iki menkul kıymet için de karesi alınmış olması gerekir.

DÖNEM
TARİH
GÜVENLİK 1GÜVENLİK 2
Tarih
SPY
JPM
SPY Squared 
JPM Squared

18/1/2013
170.66 56.54 29124.84
3196.77
28/2/2013
170.95 56.40 29223.90
3180.96 
38/5/2013
170.70 56.10 29138.49 3147.21
48/6/2013
169.73
55.49 28808.27
3079.14
58/7/2013
169.18 55.30 28621.87
3058.09
68/8/2013
169.80 54.83 28832.04
3006.33
78/9/2013
169.31
54.52 28665.88
2972.43 
88/12/2013
169.11 54.09 28598.19
2925.73
98/13/2013
169.61 54.29 28767.55
2947.40
108/14/2013
168.74 54.15 28473.19
2932.22
118/15/2013
166.38 53.29 27682.30
2839.82
128/16/2013
165.83 51.83 27499.59 2686.35 

2. Her SPY periyodu değerini JPM'nin her periyodu ile çarpın. Son sütuna dikkat edin.

DÖNEMTARİH
GÜVENLİK 1
GÜVENLİK 2TarihSPY
JPM
SPY Squared JPM SquaredSPY x JPM18/1/2013
170.66 56.54 29124.84
3196.77
9649.12
28/2/2013
170.95 56.40 29223.90
3180.96 9641.58
38/5/2013
170.70 56.10 29138.49 3147.21
9576.27
48/6/2013
169.73
55.49 28808.27
3079.14
9418.32
58/7/2013
169.18 55.30 28621.87
3058.09
9355.65
68/8/2013
169.80 54.83 28832.04
3006.33
9310.13
78/9/2013
169.31 54.52 28665.88
2972.43 9230.78
88/12/2013
169.11 54.09 28598.19
2925.73
9147.16
98/13/2013
169.61 54.29 28767.55
2947.40
9208.13
108/14/2013
168.74 54.15 28473.19
2932.22
9137.27
118/15/2013
166.38 53.29 27682.30
2839.82
8866.39
128/16/2013
165.83 51.83 27499.59 2686.35 8594.97 

3. Her sütun için Ortalama Değeri bulun.

DÖNEM
TARİH
GÜVENLİK 1
GÜVENLİK 2Tarih
SPYJPM
SPY Squared JPM SquaredSPY x JPM


18/1/2013
170.66 56.54 29124.84
3196.77
9649.12
28/2/2013
170.95 56.40 29223.90
3180.96 9641.58
38/5/2013
170.70 56.10 29138.49 3147.21
9576.27
48/6/2013
169.73
55.49 28808.27
3079.14
9418.32
58/7/2013
169.18 55.30 28621.87
3058.09
9355.65
68/8/2013
169.80 54.83 28832.04
3006.33
9310.13
78/9/2013
169.3154.52 28665.88
2972.43 9230.78
88/12/2013
169.1154.09 28598.19
2925.73
9147.16
98/13/2013
169.6154.29 28767.55
2947.40
9208.13
108/14/2013
168.7454.15 28473.19
2932.22
9137.27
118/15/2013
166.38 53.29 27682.30
2839.82
8866.39
128/16/2013
165.83 51.83 27499.59 2686.35 8594.97 

Average
169.1667
54.7358
28619.6762
2997.7049
9261.3142

Artık tüm veriler bir tabloda doğru bir şekilde düzenlendiğinden, formülün geri kalanı tamamlanabilir. Bu kısım üç adımda da yapılabilir.

                1. Her iki menkul kıymet için Varyansı hesaplayın. Varyans = Kare Ortalama - (Ortalama Değer * Ortalama Değer)

SPY Varyansı: 2.3151

JPM Varyansı: 1.697

                2. Menkul Kıymetlerin Kovaryansını hesaplayın. Kovaryans = (Güvenlik1 x Güvenlik2 Ortalama Değeri) - (Güvenlik1 Ortalama Değer x Güvenlik2 Ortalama Değeri)

SPY ve JPM Kovaryansı = 1.8395

                3. Korelasyon Katsayısını Hesaplayın. Korelasyon Katsayısı = Kovaryans / SQRT (Güvenlik1 Varyans x Güvenlik2 Varyans)

SPY ve JPM Korelasyon Katsayısı = 0.9432

Temeller

Korelasyon Katsayısı (CC) 1 ila -1'lik bir bant içinde hareket etse bile, osilatör olarak kabul edilmez. Değerler, pozitif ve negatif korelasyon arasında dalgalanarak fiyatlarının birbirine ne kadar yakın hareket ettiğini gösterir. +1 Korelasyon Katsayısı mükemmel pozitif korelasyondur ve mükemmel senkronizedirler. -1 Korelasyon Katsayısı, negatif negatif korelasyondur ve tam ters yönde hareket ederler. Bu uç noktaların her ikisi de nadirdir ve Korelasyon Katsayısı genellikle ikisi arasında bir yerde dalgalanacaktır. Korelasyon Katsayısı 0, şu anda iki araç arasında korelasyon olmadığını belirten orta noktadır.

Yüksek Olumsuz Korelasyon

Bakılacak yer

Birçok teknik analiz göstergesinin aksine, Korelasyon Katsayısı uzun vadeli yatırımlar için idealdir. Bir yatırımcı gerçekten çeşitlendirilmiş bir portföy için gidiyorsa, Korelasyon Katsayısı oldukça yararlı olabilir. Portföyünüzdeki varlıkların birbirinden farklı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. Başka bir deyişle, düşük korelasyonlu enstrümanlara sahip olmakla, gereksiz, çoğaltılmış risk önlenebilir.

Özet

Daha önce belirtildiği gibi, Korelasyon Katsayısı, farklı bir portföyün kurulmasında yararlı bir araç olabilir. Bununla birlikte, daima akılda tutulması gereken bir şey, iki araç arasındaki korelasyonun zaman zaman değişebileceği ve değiştiğidir. Bu gösterge, yatırımcının bu değişikliklerden haberdar olmasına ve yatırımlarını buna göre değiştirmesine yardımcı olacaktır.

Girdiler

Sembol

Ardından grafikteki orijinal enstrümanla karşılaştırılacak olan ikinci enstrüman.

Uzunluk

Korelasyonun hesaplanmasında kullanılacak süre. 20 gün varsayılandır.

Kaynak

Hesaplamalarda her bir çubuktan hangi verilerin kullanılacağını belirler. Kapat varsayılandır.

Stil

Korelasyon

Korelasyon Katsayısının görünürlüğünü ve Korelasyon Katsayısının gerçek akım değerini gösteren bir fiyat çizgisinin görünürlüğünü değiştirebilir. Korelasyon Katsayısının rengini, çizgi kalınlığını ve görsel stilini de seçebilir (Alan Varsayılandır).

Seviye

Görünürlüğü değiştirir ve üç ek yatay çizginin fiyat seviyesini ayarlar. Varsayılan olarak, çizgiler korelasyon katsayısı hesaplamasının mümkün olan maksimum ve minimum değerlerini (sırasıyla 1 ve -1) ve sıfır korelasyon seviyesini gösterir. Rengi, çizgi kalınlığını ayarlamak ve her bir çizginin görsel stilini seçmek de mümkündür (varsayılan Kesikli çizgidir).