Farklı sıklıklarda çizim görünürlüğü nasıl ayarlanır?

Çizim nesnesi ayarlarını açın, Görünürlük sekmesini seçin ve çizimin görüntüleneceği aralıkları etkinleştirin.