Fiyat ölçeği görüntülenmiyor

Ölçeklerin görünürlüğü artık otomatik olarak ayarlanmaktadır. Ölçeğe bir şey eklenmişse, ölçek daima görüntülenir. Hiçbir şey eklenmemişse fiyat ölçeği gizlenir. Bu nedenle, ölçeği açmak istiyorsanız, ona bir gösterge veya sembol ekleyin.

Örneğin göstergeyi sol ölçeğe sabitleyin: