Verileri Takipçi 'den nasıl dışa aktarabilirim?

  1. Takipçi'ye gidin.
  2.  Sütunlarınızı ve filtrelerinizi ayarlayın. 
  3. Açılır menüyü açmak için şablonun adına tıklayın.
  4. Tarama sonuçlarını dışa aktar'a tıklayın.