Fiyat/Kazanç Oranı (F/K Oranı)

Fiyat/Kazanç Oranı (F/K Oranı)

Fiyat/Kazanç Oranı (F/K Oranı) bir şirketin hisse fiyatının hisse başına kazançlarına (HBK) oranını işaret eden göstergedir. Bir hissenin normal mi, değerinin altında ya da üstünde mi değerlendiğini gösteren popüler bir ölçüdür. Genel değerlendirme olarak F/K oranı yüksek olan bir şirketin gelecekte daha yüksek kazanç sağlaması beklenir. Önemle belirtmek gerekir ki bu oran tek başına yeterli değildir. Birçok başka farklı şirketle karşılaştırılıp değerlendirilebilir.
Daha Fazla Kod Göster
1
2
1
2