RicardoSantos

[RS]Fractal Pattern Recognition V0

EXPERIMENTAL: reads the rates for the last top/bottom in a zigzag fractal series, outputs XAB, XAD, ABC, and BCD rates, im interested in earing what your opinion is as im a total noob in harmonics :p.

use with Fractals V5 for visual confirmation ;).

Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
study(title="[RS]Fractal Pattern Recognition V0", overlay=false)
// ||---  Fractal Recognition:
filterBW = input(true, title="filter Bill Williams Fractals:")
filterFractals = input(false, title="Filter fractals using extreme method:")
length = input(24, title="Extreme Window:")

regulartopfractal = high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0]
regularbotfractal = low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0]

billwtopfractal = filterBW ? false : (high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[0] ? true : false)
billwbotfractal = filterBW ? false : (low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[0] ? true : false)

ftop = filterBW ? regulartopfractal : regulartopfractal or billwtopfractal
fbot = filterBW ? regularbotfractal : regularbotfractal or billwbotfractal

topf = ftop ? high[2] >= highest(high, length) ? true : false : false
botf = fbot ? low[2] <= lowest(low, length) ? true : false : false

filteredtopf = filterFractals ? topf : ftop
filteredbotf = filterFractals ? botf : fbot
// ||------------------------------------------------------------------------------------------------------

//plotshape(filteredtopf, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, text="•", offset=-2)
//plotshape(filteredbotf, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=lime, text="•", offset=-2)
// ||---  V1 : Added Swing High/Low Option
//ShowSwingsHL = input(true)
//highswings = filteredtopf == false ? na : valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) and valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
//lowswings = filteredbotf == false ? na : valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) and valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||---  Offset calculation:
// ||--- unable to use, plots cant use series for offset value...
//hsoffset = n-valuewhen(ftop == true, n[2], 1)
//lsoffset = n-valuewhen(fbot == true, n[2], 1)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
//plotshape(ShowSwingsHL ? highswings : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=maroon, text="H", offset=-2)
//plotshape(ShowSwingsHL ? lowswings : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, text="L", offset=-2)
// ||---  V2 : Plot Lines based on the fractals.
//showchannel = input(true)
//plot(showchannel ? (filteredtopf ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (filteredbotf ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||---  HLswings channel: unable to offset values
//plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||---  ZigZag:
//showZigZag = input(true)


istop = filteredtopf ? true : false
isbot = filteredbotf ? true : false
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)

zigzag = (
    istop and topcount[1] > botcount[1] ? high[2] :
    isbot and topcount[1] < botcount[1] ? low[2] :
    na )
//zigzag = not showZigZag ? na : ( filteredtopf == true ? high[2] : filteredbotf == true ? low[2] : na )
//plot(zigzag, color=black, offset=-2)

// ||---  Pattern Recognition:


//istop() => zigzag == filteredtopf
//isbot() => zigzag == filteredbotf

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) 
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) 
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

plot(xab, color=xab != xab[1] ? na : gray, offset=-2)
plot(xad, color=xad != xad[1] ? na : black, offset=-2)
plot(abc, color=abc != abc[1] ? na : teal, offset=-2)
plot(bcd, color=bcd != bcd[1] ? na : olive, offset=-2)

plotshape(xab != xab[1] ? xab : na, text="XAB", color=gray, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(xad != xad[1] ? xad : na, text="XAD", color=black, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(abc != abc[1] ? abc : na, text="ABC", color=teal, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(bcd != bcd[1] ? bcd : na, text="BCD", color=olive, location=location.absolute, offset=-2)

//bgcolor(xd <= 0.8 and xd >= 0.6 ? black : na, transp=25)
//plot(topcounter, color=green, offset=-2)
//plot(botcounter, color=red, offset=-2)