hayatguzel

hayatguzel curve

ema
ENG
When the support resistance study is performed on the hayatguzel indicator, we see that these levels, which are actually horizontal in hayatguzel, are curvilinear when they are plotted on the chart, this is because the hayatguzel indicator uses moving average EMAs.

We can understand the chart more easily by shaping the resulting table in hayatguzel indicator in our minds more easily and seeing these horizontal levels in hayatguzel as curvilinear on the graph.

Let me explain what needs to be done with an example:
The indicator value on top of the yellow box is 13.58 and below of the yellow box of the hayatguzel indicator 5.83. The curves that will occur when we add these values ​​to the hayatguzel curve indicator are shown in green. With the same logic, if we want to see this level, which is the upper blue resistance box on the hayatguzel indicator and coincides with the 67 level, on the graph, we enter 67 for both of the coefficients in the hayatguzel curve indicator. ( Which ema is used in hayatguzel, the same ema value must be entered in hayatguzel curve, ema200 is used in this example )

The result is that the hg curves drawn in green act as support and when the upward movement comes, the hg curve drawn in blue now passes through the 2700s. In other words, we can see that the position is in support and where its target is.

I'd like to show all this in one hayatguzel indicator, but pinescript doesn't make it possible. That's why I had to write this code separately.

TR
Hayatguzel indikatöründe destek direnç çalışması yapıldığında aslında hayatguzel'de yatay olan bu seviyelerin grafiğe atıldığında eğrisel olduğunu görüyoruz, bunun nedeni hayatguzel indikatörünün hareketli ortalama olan ema'ları kullanmasıdır.

Hayatguzel indikatöründeki ortaya çıkan tabloyu kafamızda daha rahat şekillendirmek ve hayatguzel'de yatay olan bu seviyeleri grafik üzerinde eğrisel olarak görerek grafiğe daha çok hakim olabiliriz.

Yapılması gereken şeyi bir örnekle anlatayım:

Hayatguzel indikatöründeki sarı kutunun üstünde indikatör değeri 13.58 ve altında 5.83. Biz bu değerleri hayatguzel curve indikatörüne eklediğimiz zaman oluşacak eğriler yeşil ile gösterildi. Aynı mantıkla hayatguzel indikatöründeki üstteki mavi direnç kutusu olan ve 67 seviyesine denk gelen bu seviyeyi grafikte görmek istiyorsak hayatguzel curve indikatöründeki katsayıların ( coefficient ) ikisine de 67'yi giriyoruz. ( hayatguzel'de hangi ema kullanıldıysa hayatguzel curve'de de aynı ema değeri girilmeli, bu örnekte ema200 kullanıldı )

Burdan ne sonuç çıkıyor peki ?
Çıkan sonuç yeşil ile çizilen hg eğrilerinin destek görevi gördüğü ve yukarı doğru hareket geldiğinde mavi ile çizilen hg eğrisinin şu an 2700 lerden geçtiğidir. Yani hem pozisyonun destekte olduğunu hem de hedefinin neresi olduğunu görebiliyoruz.

Bütün bunları tek bir hayatguzel indikatörünün içinde göstermek isterdim ama pinescript bunu mümkün kılmıyor. O nedenle bu kodu ayrı olarak yazmak zorunda kaldım.
Sürüm Notları: ENG
Now it can draw the hg curves starting from the bar index limit value. You can determine the bar index limit value from the bar_index graph and enter the value into the bar index limit so that hg curves start from that x coordinate and goes to the right.So the hg curves are not drawn from the beginning of the graph but from the bar index limit that you will determine.

TR
Artık kod, bar indeks limit değerinden başlayarak hg eğrilerini çizebilir. Bar_index grafiğinden bar indeks limit değeri okunabilir ve bar indeks limit kısmına bu değer girilerek hg eğrilerinin o x koordinatından başlayıp sağa doğru çizilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece hg eğrileri grafiğin en başından değil sizin belirlemiş olduğunuz bar index limit değerinden itibaren sağa doğru çizilir.
Sürüm Notları: ENG
In order not to be complicated, bar index graph is not drawn on the chart when you add the indicator. You can open it from the settings if you wish to read the bar index values.

TR
Karmaşık grafikleri önlemek için artık bar index grafiği indikatörü eklediğinizde grafiğin üzerine gelmiyor. Eğer bar index değerlerini okumak istiyorsanız indikatörün ayarlarından bar index grafiğini açabilirsiniz.
Sürüm Notları: ENG:

Labels added to the end of hg curves to see what the prices are.

TR:
Hg eğrilerinin sonuna eğrinin geçtiği fiyat seviyesi etiketlendi.
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?