LastBattle

[Bitcoin] Spot price vs Futures indicator

A handy script to detect opportunities in the futures market during extreme movement.
During rallies, futures usually tend to be US$10 above spot price, on the other hand it can be $1 below spot price when the price starts to decline.

You could also draw a trendline to it :) measuring the amount of risk people are willing to take just to predict future prices in the rally/decline.

Credits to lowstrife for the idea, I'm just implementing it :)

Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
// Spot price vs futures - Tradingview.com
// @author lastbattle
study(title="spot Vs Futures", shorttitle="spot vs futures [lastbattle]")

// Inputs from user
notifyRed = input(8, title="Sell warning")  // when difference is > x
notifyGreen = input(0, title="Buy warning") // when difference is > x
timePerod = input(-1, title="Time period [-1 = go by chart]", minval=1)

// Security
src_796 = security("796:BTCUSD1W", period, close)
src_btce = security("OKCOIN:BTCCNY / FX:USDCNH", period, close) 
// Futures: OKCOIN:BTCUSD1W, 796:BTCUSD1W, OKCOIN:BTCUSD2W, OKCOIN:BTCUSD3M
// Spot: BITSTAMP:BTCUSD, BITFINEX:BTCUSD, BTCE:BTCUSD, OKCOIN:BTCCNY / FX:USDCNH, HUOBI:BTCCNY / FX:USDCNH

// Functions
isNotifyRed(difference) => difference > notifyRed
isNotifyGreen(difference) => difference < notifyGreen

// Val
difference = nz(nz(src_796[0]) - nz(src_btce[0]))

// Plots
plot(difference, style=line,  linewidth=1, color=isNotifyRed(difference) ? red : isNotifyGreen(difference) ? green : black)

// Band range
//fill(hline(-10), hline(-8), color=green, transp=50)
//fill(hline(10), hline(8), color=red, transp=50)