Jurij

Transient Zones v1.1

Simple indicator to visualize Transient Zones (TZ) and Potential Transient Zones (PTZ).
The last 3 numbers in the header represent: probability of true TZ (black), probability of PTZ (navy) and probability of PTZ resolving (gray).
Original ForexFactory thread by EURUSDD http://www.forexfactory.com/showthread.p...

Version 1.1:
- Added TZ/PTZ occurrence probability thanks to SPYderCrusher

Todo:
- Mid bar transient zones detection
- Draw rectangles for zones (once rectangle drawing gets implemented in pine script) or use dot/circle lines
- Mark forming PTZs more clearly

Previous version 1.0:
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
//By Jurij w/ TZ percent occurrence by SPYderCrusher
study("Transient Zones v1.1", "TZ", overlay=true)

//inputs
h_left = input(title="H left", type=integer, defval=10)
h_right = input(title="H right", type=integer, defval=10)
sample_period = input(title="Sample bars for % TZ", type=integer, defval=5000)
show_ptz = input(title="Show PTZ", type=bool, defval=true)
show_channel = input(title="Show channel", type=bool, defval=true)

//barCount = nz(barCount[1]) + 1
//check history and realtime PTZ
h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
plotshape(newlow and show_ptz, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=red)
plotshape(newhigh and show_ptz, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=green)
channel_high = plot(show_channel ? h_left_low : 0, color=silver)
channel_low = plot (show_channel ? h_left_high : 0, color=silver)

//check true TZ back in history
central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
full_zone_low = lowest(h_left + h_right + 1)
full_zone_high = highest(h_left + h_right + 1)
central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
central_bar_is_lowest = central_bar_low <= full_zone_low
plotarrow(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1)
plotarrow(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1)

//TZ probability calc
x = central_bar_is_highest ? 1 : 0
high_bar_tz_count = cum(x)

y = central_bar_is_lowest ? 1 : 0
low_bar_tz_count = cum(y)

total_tz = high_bar_tz_count + low_bar_tz_count
percent_tz_high = (high_bar_tz_count / sample_period) * 100
//plot(percent_tz_high, color = lime, transp=100)
percent_tz_low = (low_bar_tz_count / sample_period) * 100
//plot(low_bar_tz_count, color=red, transp=100)
percent_total_tz = (percent_tz_high + percent_tz_low)
plot(percent_total_tz, color=black, transp=100)

//PTZ probability calc
i = newhigh ? 1 : 0
high_bar_ptz_count = cum(i)

j = newlow ? 1 : 0
low_bar_ptz_count = cum(j)

total_ptz = high_bar_ptz_count + low_bar_ptz_count
percent_ptz_high = (high_bar_ptz_count / sample_period) * 100
//plot(percent_ptz_high, color=green, transp=100)
percent_ptz_low = (low_bar_ptz_count / sample_period) * 100
//plot(percent_ptz_low, color=maroon, transp=100)
percent_total_ptz = (percent_ptz_high + percent_ptz_low)
plot(percent_total_ptz, color=navy,  transp=100)

//PTZ resolving probability calc
percent_ptz_resolved = (1 - (total_tz / total_ptz)) * 100
plot(percent_ptz_resolved, color=gray,  transp=100)