brutaltraderyt

Super Secret 200 EMA

The indicator is called "Super Secret 200 EMA." It combines two technical indicators, the Supertrend and the 200 Exponential Moving Average (EMA), to generate buy and sell opportunities in a trading chart.

Here's how the indicator works and how you can use it:

Supertrend Calculation:

The Supertrend indicator helps identify the current trend in the market. It uses two parameters: Length and Multiplier.
Length: This parameter determines the number of periods used for the calculation.
Multiplier: It controls the width of the Supertrend line, indicating the level of volatility considered in the calculation.
The Supertrend is calculated by looping through the historical data from length to 1.
For each period, it checks whether the closing price has increased or decreased compared to the previous period.
If the closing price has increased, it updates the highestHigh value with the maximum of the current highest high and the high of the current period.
If the closing price has decreased, it updates the lowestLow value with the minimum of the current lowest low and the low of the current period.
Finally, it calculates the Supertrend value using the following formula:
If the change in the closing price is positive: Supertrend = lowestLow + (multiplier * Average True Range (ATR))
If the change in the closing price is negative: Supertrend = highestHigh - (multiplier * ATR)
The Supertrend line will be green if it is above the 200 EMA line and red if it is below.
200 EMA Calculation:

The 200 EMA is a widely used moving average indicator that gives more weight to recent prices.
The EMA period is set to 200 in this case.
The 200 EMA is calculated using the EMA formula, taking into account the closing prices over the specified period.
Plotting:

The Supertrend and 200 EMA lines are plotted on the chart using the plot function.
The Supertrend line is colored green if it is above the 200 EMA line and red if it is below.
The 200 EMA line is colored green if the closing price is above it and red if it is below.
Buy and Sell Conditions:

The indicator determines the buy and sell conditions based on the crossover and crossunder of the closing price with the 200 EMA line and the Supertrend line.
Buy Condition: A buy signal is generated when the closing price crosses above the 200 EMA line and is also above the Supertrend line.
Sell Condition: A sell signal is generated when the closing price crosses below the 200 EMA line and is also below the Supertrend line.
Plotting Buy and Sell Signals:

You can use this indicator to identify potential buy and sell opportunities in your trading strategy. However, please note that this is a simplified explanation, and it's essential to thoroughly understand the indicator's principles and backtest it with historical data before relying on it for actual trading decisions.

Use this with other confluences for best results and never rely on a single indicator
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?