hayatguzel

hayatguzel trendycurve

ENG
If we are wondering how the trendlines drawn on the hayatguzel indicator look like on the graph, we should use this indicator. Trendlines that are linear in Hg (hayatguzel) are actually curved in the graph.

"hayatguzel curve" indicator has capable of plotting horizontal levels but not trendlines in hg indicator. But "hayatguzel trendycurve" indicator has capable of plotting (on the chart) trendlines in hg.

First of all, we start by determining the coordinates from the trendlines drawn in hg. The coordinate of trendline beginings is x1,y1. In the continuation of the trendline, the coordinate of the second point taken from anywhere on the trendline is defined as x2,y2. In order to find the x1 and x2 values, the gray bar index chart must be open. After reading the values, the bar index chart can be turned off in the settings. The x coordinates of the trendlines will be the values ​​in this gray bar index graph. You can read these coordinates from the gray numbers in the hg-trendycurve setting at the top left of the graph. The y values ​​are the y axis values ​​in the hg indicator.

It should be noted that the ema value in the hayatguzel trendycurve indicator must be the same as the ema value in the hg indicator.

Hayatguzel trendycurve indicator is not an indicator that can be used on its own, it should be used together with hayatguzel indicator.

TR
Hayatguzel indikatöründe çizilen trendline'ların grafik üzerine nasıl göründüğünü merak ediyorsak bu indikatörü kullanmalıyız. Hg'de doğrusal olan trendline'lar doğal olarak grafikte eğriseller.

Hayatguzel curve indikatöründe hg'deki sadece yatay seviyeler grafiğe dökülürken bu hayatguzel trendycurve indikatörü ile hg'deki trendline'lar da grafiğe dökülebiliyor.

Öncelikle hg'de çizilen trendline'lardan koordinatları belirlemek ile işe başlıyoruz. Trendline'ların başladığı yerin koordinatı x1,y1'dir. Trendline'ın devamında trendline üzerinde herhangi bir yerden alınan ikinci noktanın koordinatı da x2,y2 olarak tanımlandı. x1 ve x2 değerlerini bulabilmek için gri bar index grafiğinin açık olması gerekmektedir. Değerleri okuduktan sonra bar index grafiği ayarlardan kapatılabilir. Trendline'ların x koordinatları bu gri renkli bar index grafiğindeki değerler olacaktır. Bu koordinatları grafikte sol üstte bulunan hg-trendycurve ayalarındaki gri sayılardan okuyabilirsiniz. y değerleri ise hg indikatöründeki y ekseni değerleridir.

Unutulmamalı ki hayatguzel trendycurve indikatöründeki ema değeri hg indikatöründeki ema değeri ile aynı olmalıdır.

Hayatguzel trendycurve indikatörü kendi başına kullanılabilecek bir indikatör olmayıp hayatguzel indikatörü ile beraber kullanılması gerekmektedir.
Sürüm Notları: ENG
trendycurve plots are now starting from the x1,y1 coordinates which is the beginnings of hg trendlines, previously they were plotted all along the whole x axis
TR
trendycurve grafikleri şimdi hg trend çizgilerinin başlangıcı olan x1,y1 koordinatlarından başlıyor, önceden tüm x ekseni boyunca çiziliyordu
Sürüm Notları: ENG:
Label added to the end of hg trendycurve to see what the prices is.

TR:
Hg eğrisinin sonuna eğrinin geçtiği fiyat seviyesi etiketlendi.
Sürüm Notları: ENG:

"Delta" parameter added in order to make a delta difference offset. This is useful for drawing bands of hg trendycurves. Delta is read from the hayatguzel indicator by considering how much offset is needed from the trendycurve. If the delta much offsetted curve is above trendycurve then its sign should "+" and if it is below the trendycurve then its sign should be "-". If you don't want to make a band and don't want to use delta just keep it 0 as default.

TR:
Trendycurve ü belirli bir miktar kadar yukarı ya da aşağı ötelemek için "delta" parametresi eklendi. Hayatguzel'den bu değer okunmalı ve delta kısmına girilmeli. Eğer çizilecek offset curve trendycurve'ün üzerinde ise delta + değer girilmeli, altında olacaksa - değer girilmeli. Eğer çizilmek istenmiyorsa 0 olarak kalmalı.
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?