alperzengin22

Investment Boat(Yatırım Botu)

alperzengin22 Pro+ Güncellendi   
English:
The investment bot plugin works according to past 90 bar(candle) statistics. It shows goals that you can use to detect cheap products and products that you buy that you can easily sell. Invest bot add-on at the best price 1 (2 (Method:) to apply the technique of buying piece by piece, or the price becomes cheaper as it increases the amount of the purchase, make an average near the bottom, and opportunity all at once and decreases capital input blocks missing bottom: method of capture: the product helps to obtain.

Features:
 • The investment bot does not trade for you, it informs you at the most convenient times, purchases are made manually.
 • By automating all reviews of the product you want to review, it eliminates the human and error factor that doesn't leave a feature you forgot to review.
 • According to past statistics, it examines whether the price of the product being studied is suitable for profit, you can instantly determine which product is cheaper, and avoid getting caught up in FOMO.
 • Shows the correct Trading Method to be made in the trend determined by Trend Tracking. (Hold in rising trend, buy - sell in horizontal trend, buy opportunity in falling trend)
 • It shows Trend turns with colored candles and you get push notifications in important areas when the alarm is set. This feature is very important, it helps you capture the product from the bottom and continue the process by moving your stop level.
 • According to Old statistics examined when collecting and selling goods, it shows possible price return zones where you can easily buy and sell the product with red(buy) and green(sell) lines.
 • You may receive notifications in overbought and sold zones. Even if you don't follow the important price movements associated with the product with the alarm when you install an Alarm, you know that your eyes will not stay behind.
 • Keep the plugin to yourself with customizable settings.

Method 1:
The investment bot piecemeal purchase technique plugin scores between 0 and 6 based on the price of the product; 3x, 5x. Let's think of the X value as $ 100. It looks like a $ 500 transaction will open for 3x points, 300 points, 5x points. thanks to purchases made using the piecemeal purchase technique, you provide an average price close to the lower price of the product that returns from the bottom. A 0x score indicates that this product is not suitable for medium-and long-term purchases, its price is expensive, but it is your job to green lines hit-and-run operations.

Example usage: we decided to buy Bitcoin we want to buy Bitcoin we divide the capital you set aside to buy Bitcoin into 21 parts (1x+2x+3x+4x+5x+6x=21x) if Bitcoin were at the current 3x level (3x+4x+5x=12x) we would divide it into 12 parts. Our initial purchase support and resistance lines after raising the price if the price rises, we thought we would make a left turn at the profit level we made, but it could be pulled down if it goes according to the price level we continue to add, in the process of adding each, when adding the product, to give a signal to return the price if we don't. Sometimes it can drop from 2 to 3 levels without adding products skipped level we can shop by adding your purchases to the current level you have decided. If you have collected enough products, all that remains is to wait for the rise, so you can collect the investment you have created from the appropriate levels, piece by piece or wholesale, at targets indicated by Green lines created according to the old statistics. Don't forget to make a profit.

Method 2:
The yellow candle and purple candle that come in trend turns indicate the most accurate times for us to get in and out of the process. The price is to see the yellow candle, we get the product from here and immediately between 1-3% here now the goal is that if the circuit does not occur and the drop will be lower, we catch the product from the bottom, but thanks to the product caught from the bottom, we can not stop a few times until this return to get the product out of the process, when there should be a stop under the yellow candle, stop losses that turn from the bottom area are very easily compensated. After you purchase the product, a rising trend if the trend breaks the current trend continues to fall, if the process exits, but does not continue to decline-a trend we expect to see goals worsen purple candle purple candle means to sell, but when we see these purple candles, how much you sell doesn't mean we're going to stop level under the purple candle, cheap and easy to buy products we don't sell if the rising trend continues, we are constantly moving under the purple candle to the stop level. You get maximum profit at the end of the transaction, but sometimes Future fake moves and needles will cause you to stop unnecessarily, unfortunately there is no solution or measure for this.

Warning: the investment bot plugin aims to shop at the right time, but before buying, supports must be withdrawn, it must be verified that the price does not fall only to act according to the plugin and to trade non-stop (even when collecting goods 10-20% should be placed, even better than losing 70-80% in possible large falls) is wrong. Depending on the chart time you use, the results calculated by the plugin may vary, and smaller time statistics give less reliable results.

Türkçe:
Yatırım Botu eklentisi geçmiş 90 bar(mum) istatistiklerine göre çalışmaktadır. Ucuzlayan ürünleri tespit etmek için kullanabileceğiniz gibi aldığınız ürünleri rahatça satabileceğiniz hedefleri de göstermektedir. Yatırım Botu eklentisi size tepeden ürün aldırmaz ürünü en uygun fiyattan alabilmeniz için (Yöntem 1:) parçalı alım tekniği uygulamanıza yada (Yöntem 2:) dip yakalamanıza yardımcı olur: Fiyat ucuzladıkça alım miktarını arttırarak ortalamanızın dibe yakın olmasını sağlar ayrıca tüm sermayeniz ile tek seferde girip düşüşlerde fırsatları kaçırmanıza engel olur.

Özellikleri:
 • Yatırım Botu sizin yerinize alım satım yapmaz en uygun zamanlarda sizi bilgilendirir, alımlar manuel yapılır.
 • İncelenmek istenen ürün ile ilgili tüm incelemeleri otomatik yaparak incelemeyi unuttuğunuz bir özellik bırakmaz insan ve hata faktörünü ortadan kaldırır.
 • İncelenen ürün fiyatının kazanç elde edilebilmesi için uygun durumda olup olmadığını geçmiş istatistiklere göre inceler hangi ürünün daha fazla ucuzladığını anında tespit edebilirsiniz, FOMO'ya kapılmanızın önüne geçer tepeden malı elinize veremezler.
 • Trend takibi ile tespit edilen trend'te yapılması doğru olan trade yöntemini gösterir. (Yükselen Trend'te Alınan Tutulur, Yatay Trend'te Al - Sat, Düşen Trend'te ise Fırsat Alımı)
 • Trend dönüşlerini renkli mumlar ile gösterir ve alarm kurulduğunda önemli bölgelerde anlık bildirimler alırsınız. Bu özellik çok önemlidir ürünü en dipten yakalamanıza ve stop seviyenizi taşıyarak işleme devam etmenize yardımcı olur.
 • Mal toplarken ve satarken incelenen eski istatistiklere göre ürünü kolayca alabileceğiniz ve satabileceğiniz muhtemel fiyat dönüş bölgelerini kırmızı(alış) ve yeşil(satış) çizgiler ile gösterir.
 • Aşırı alım ve satım bölgelerinde bildirim alabilirsiniz. Alarm kurduğunuzda alarm bulunan ürün ile ilgili önemli fiyat hareketlerini takip etmeseniz bile bilirsiniz, gözünüz arkada kalmaz.
 • Özelleştirilebilir ayarlar ile eklentiyi kendinize uydurun.

Yöntem 1:
Yatırım Botu Parçalı Alım Tekniği Eklentisi ürünün fiyatına bakarak ucuzlama durumunu 0 ile 6 arasında puanlar; 3x, 5x gibi. X değerini 100 dolar olarak düşünelim. 3x olan puana 300 dolarlık 5x olan puana 500 dolarlık işlem açılacak gibi. Parçalı alım tekniği ile yapılan alımlar sayesinde fiyatı dipten dönen ürünün dip fiyatına yakın bir ortalama sağlarsınız. 0x puanı o ürünün orta uzun vade alım için uygun olmadığını fiyatının pahalı olduğunu gösterir ancak yeşil hedeflere kadar vur kaç işlemleri yapmak sizin bileceğiniz iştir.

Örnek Kullanım: Bitcoin almaya karar verdik alım yapmak istiyoruz Bitcoin almak için ayırdığınız sermayeyi 21 parçaya bölüyoruz (1x+2x+3x+4x+5x+6x=21x) eğer Bitcoin şuan 3x alınabilir seviyede olsaydı (3x+4x+5x=12x) 12 parçaya bölecektik. İlk alımımızı destek ve direnç çizgilerini çektikten sonra fiyatın yukarı dönüş yapacağını düşündüğümüz seviyeden yapıyoruz fiyat yukarı giderse hemen kar ediyoruz ancak oldu da aşağı giderse alınabilir fiyat seviyelerine göre ekleme yapmaya devam ediyoruz her ekleme işlemi yapılırken fiyatın yukarı dönüş için bir sinyal vermesi şart ürün düşerken ekleme yapmıyoruz. Bazen ürün biz ekleme yapmadan 2 3 seviye birden düşebilir burada karar sizin atlanan seviye alımlarını mevcut seviyeye ekleyerek alım yapabilirsiniz. Yeterince ürün topladıysanız geriye sadece yükselişi beklemek kalır uygun seviyelerden toplayarak oluşturduğunuz yatırımı eski istatistiklere göre oluşturulan Yeşil Çizgilerle gösterilen hedeflerde parça parça yada toptan satabilirsiniz. Kar almayı ihmal etmeyin.

Yöntem 2:
Trend dönüşlerinde gelen sarı mum ve mor mum işleme girmemiz ve çıkmanız için en doğru zamanları gösterir. Sarı mum'u gördüğünüzde fiyat dip bölgesinden dönüş yapıyordur ürünü buradan alır ve hemen sarı mum altına stop koyarız %1-3 arasında olmalı daha fazla değil burada amaç eğer dönüş gerçekleşmez ve düşüş devam ederse işlemden çıkıp ürünü daha aşağıda gerçekleşecek dönüşten tekrar almaktır, ürünü dipten yakalayana kadar birkaç sefer stop olabiliriz ancak dipten yakalanan ürün sayesinde stop zararları çok rahat telafi edilmektedir. Ürünü aldıktan sonra bulunduğumuz trend yükselen bir trend ise kolay al-sat hedeflerinde ürünü ucuza satmıyoruz mor mum görmeyi bekliyoruz mor mum trend'in bozulabileceği anlamını taşıyor ancak kesin bozulacak elindekini sat kaç demek değildir bu nedenle mor mum'u gördüğümüzde stop seviyemizi mor mum altına taşıyoruz trend bozulur düşüş devam ederse işlemden çıkmış oluyoruz ancak düşüş devam etmez yükselen trend devam ederse stop seviyemizi sürekli mor mum altına taşıyarak ilerliyoruz. Sonunda maximum kar alarak işlemden çıkıyoruz ancak bazen gelecek fake hareketler ve iğneler gereksiz stop olmanıza neden olacaktır bunun bir çözümü yada önlemi yok malesef.

Uyarı: Yatırım Botu eklentisi doğru zamanlarda alım yaptırmayı amaçlar ancak alım yapmadan önce destekler çizilmeli fiyatın aşağı gitmediği onaylanmalıdır sadece eklentiye göre hareket etmek ve stopsuz işlem yapmak (Mal toplarken dahi %10-20 aşağıya bile olsa mutlaka konulmalıdır olası büyük düşüşlerde %70-80 kaybetmekten iyidir) yanlıştır. Kullandığınız grafik zamanına göre eklentinin hesapladığı sonuçlar değişebilir, küçük zaman istatistikleri daha az güvenilir sonuçlar verir.
Sürüm Notları:
English:
Candles with and without volume are marked with dark and light colored dots on the chart, so that more accurate decisions can be made in areas where movement is expected. In addition, the fact that the dark dots on the chart are concentrated on the support and resistance means that these regions are strong regions.

Türkçe:
Hacimli ve hacimsiz alım satım yapılan mumlar grafik üzerinde koyu ve açık renkli noktalar ile işaretleniyor böylece hareket beklenen bölgelerde daha doğru kararlar verilebiliyor. Ayrıca grafikteki koyu noktaların destek ve dirençler üzerinde yoğun olarak bulunması bu bölgelerin güçlü bölgeler olduğu anlamına gelir.
Sürüm Notları:
Hacim alarmları eklendi artık tek bir alarm ile seçtiğiniz ürünün hacimli alış-satışlarını, trend dönüşlerini ve aşırı alım-satım bölgesine giriş bildirimlerini alabilirsiniz. Böylece ürün üzerinde tam hakimiyet kurabilirsiniz.
Sürüm Notları:
English:
Fixed the problem of candles that did not change color, despite giving notice in fast price movements.
After falling and lighting a purple candle, the Add-On was issued a warning if the rising trend could continue. orange candle this feature is new 😁
Warning: we were trying to find the bottom by taking it again from much lower when we stoped in the yellow candle , but this does not apply in the orange candle do not be stubborn with the orange candle.

Türkçe:
Hızlı fiyat hareketlerinde bildirim vermesine rağmen rengi değişmeyen mum sorunu çözüldü.
Düşüşe geçip Mor mum yaktıktan sonra yükselen trendin devam edebileceği durumlarda eklentinin uyarı vermesi sağlandı. Turuncu Mum bu özellik yeni 😁
Uyarı: sarı mumda stop oldukça daha aşağıdan tekrar alarak dibi bulmaya çalışıyorduk ancak turuncu mumda bu geçerli değil turuncu mum ile inatlaşmayın.
Sürüm Notları:
English: A visual correction was made in the notification panel.
Türkçe: Bildirim panelinde görsel ufak bir düzeltme yapıldı.
Sürüm Notları:
Stop ve Kar alma noktalarınız için volatilite hesabı, BTC ile korelasyon durumu, ürünlerin geçmişindeki agresif yükseliş ve düşüşlerini puanlayan bir sistem eklendi.

Korumalı komut dosyası
Bu komut dosyası kapalı kaynak olarak yayınlanmıştır ve özgürce kullanabilirsiniz. Bir grafikte kullanmak için favorilerinize ekleyebilirsiniz. Kaynak kodunu görüntüleyemez veya değiştiremezsiniz.
Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?