Öngörüler ve Analizler

Ortalanmış Osilatörler

Ortalanmış Osilatörler, orta noktanın üstünde ve altında titreşen ve tipik olarak bir üst veya alt sınırı olmayan öncü göstergelerdir. Belirli bir aralık sınırları olmaması nedeniyle bu göstergeler teknik olarak istedikleri kadar yüksek veya alçağa gidebilirler. Aşırı alım ve aşırı satış durumlarını bulmak kolay değildir, ancak bazı stratejilerde aşırı değer okumaları kullanılır. Bu teknik analiz araçlarının her biri farklı bir iç mantığa sahiptir ve çoğu (hepsi değil) momentumun gücünü veya zayıflığını ölçmek için kullanılırlar.
 
Bu işlem gösterge değerinin görece orta noktasına veya merkez çizgisine bakarak yapılır. Yatırımcılar sıklıkla bunları başka araçlar ve teknikler ile kombinasyon halinde kullanırlar ve bir sinyal kombinasyonu ararlar. Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksaması (MACD), Emtia Kanal Endeksi (CCI) ve Momentum Göstergesi (MOM) gibi birçok ortalanmış osilatör vardır.
Daha Fazla Fikir Göster
1
2345
1
2
...
5