UnknownUnicorn8050405

2.1 $ günlük üzeri kapanış. Düşen Kırılımı öRNEĞİ

Alış
dÜŞEn kırıLım Örneği
İşlem aktif