ozgurhan

Hull Moving Average v1

I am publishing the Hull Moving Average v1 pine script code. I hope that will be useful.

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at mozilla.org/MPL/2.0/
// © ozgurhan

//@version=4
study(title="Hull Moving Average v1", shorttitle="HMA v1", resolution="", overlay=true)
length = input(55, minval=1)
src = input(close, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), floor(sqrt(length)))var linecolor = color.white
if hullma > hullma and close > hullma

linecolor := color.green
else if (hullma > hullma and close < hullma) or (hullma < hullma and close > hullma)
linecolor := color.orange
else
linecolor := color.red

plot(hullma, color=linecolor, linewidth=2, transp=40)

plot(hullma, color=linecolor, linewidth=10, transp=0)

green=(hullma > hullma and close > hullma)
orange=(hullma > hullma and close < hullma) or (hullma < hullma and close > hullma)

b1=barssince(green)
s1=barssince(orange)
plotshape(green and b1>s1, size=size.small, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", textcolor=color.black)
plotshape(orange and s1>b1, size=size.small, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", textcolor=color.black)
alertcondition(green and b1>s1, title="BUY", message="BUY")
alertcondition(orange and s1>b1, title="SELL", message="SELL")

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.