Alestabey

BIST-GIDA (XGIDA) Güncel

BIST:XGIDA   BIST GIDA ICECEK
#Bu hesap ile paylaşılan tüm grafikler tamamen kendime not amacıyla bulunmaktadır. Uzaktan ve yakından al, sat, tut, yatırım tavsiyesi içermez. Sadece kendime bir not defteri olarak bunları tutmaktayım.