Direnç kırılırsa Trend çizgisine güzel bir gidişatı olacaktır.