Master_Ken

TRXZ18 GRAFİK ANALİZİ

BITMEX:TRXZ18   None
Hedefler grafik üzerinde belirtilmiştir. Risk yönetiminizi gözden geçirmeyi ihmal etmeyin.
İşlem kapandı: hedefe ulaştı: Hedefimize erişti pozisyon kapandı.