4 saatlik grafikte dük olursa flama çalışır,
ayrıca elliot 5. dalga başlamış olur