bollınger daralması sonucu bir hacim alabilir ytd..