HUOBI:NASUSDT   Nebulas / Tether USD
Stop ve dirençler grafik üzerinde belirtilmiştir.
İşlem aktif: DEVAM
İşlem aktif: BTC düşüşüne rağmen stop noktasına geliş olmadı. İşlem devam ediyor.