digizugu

KRDMD, MERKEZ BANKASI FAİZ DÖNGÜSÜ ve SARI PERİYODLAR

Alış
digizugu Güncellendi   
BIST_DLY:KRDMD   KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KRDMD yaklaşık 20 yıllık grafik üstüne T.C. Merkez Bankası politika faizi değişim oranları bindirildiğinde; oluşan grafik bize bir kaç farklı şey söylüyor. Yeşille işaretli bölümler, faizlerin yükseltildiği periyodları kapsarken; gri bölümler, düşük faiz politikasının izlendiği periyodları kapsamaktadır. Sarı periyod ise faizin sabit kaldığı dönemleri kapsar. 2018 Krizi döneminde yaşanan kararsız dalgalanmalar değerlendirme dışında tutulmuştur.

Yüksek faize geçiş süreçleri, Yeşil Periyod başlangıçları, borsanın radikal satışlarla karşılaştığı dönemler olarak öne çıkmaktadır. Ancak yükselmekte olan faizlerin artık belli bir doyuma ulaştığı, Sarı Periyod dönemlerinde ise asıl rallilerin gerçekleştiğini gözlemliyoruz.

Bu, 2 şekilde okunabilir diye düşünüyorum: Bunlardan ilki, MB yüksek faizlerini takip eden sürelerde hep global krizlerin gelmiş olması dolayısıyla MB yüksek faiz politikası, yani piyasadan likidite çekme ihtiyacı, (piyasamızla ilişkide olduğunu zannetsek de aslında tamamen farklı bir gerekçeyle) olası bir global kriz için önlem amaçlı yapılıyor olabilir. İkinci yaklaşım ise, belli bir doyuma ulaşan politika faizlerinin çok da sürdürülemeyeceği düşüncesiyle borsaya dönen yatırım iştahı ve likidite. Elbette tüm bu süreçlerde ve halen daha M2 para arzının artarak devam ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. Likidite bolluğu devam etmektedir.

Bulunduğu yer itibariyle RSI'ın önceki dönemlere benzer konumlanması ve al sinyali üretmiş olması olumlu bir gösterge. EMA200 altı bölgenin, düşük faize geçiş süreci ya da global bir kriz olmadığı sürece tutunmak istemediği bir bölge olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 2020 Pandemi dibi fiyatı ve dolar kuru korelasyonunda, fiyatı yerinden kımıldamamış bir iskontoya sahip. Bu da, geçen 3 yılı, indikatörün de işaret ettiği üzere, bir tobo bölgesi olarak kullanmış olabileceğine teknik anlamda işaret ediyor olabilir. Faizlerin belli bir doyuma ulaştığı kanaatindeyim. Ek olarak, X US Steel tarihi yukarı kırılımı da dikkate değer başka bir veridir. Takip ediyorum.

-
AL, SAT, TUT tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi içermez. Eğitim amaçlıdır. Takip amaçlıdır.İlginç bir not: Genel kanının aksine; sabit tutulan faiz dönemleri (Sarı Periyod) ardından, düşük faize geçilecek dönemler (Gri Periyod başlangıcı), en derin satış dönemleri olarak göze çarpıyor. Bu, artık faizlerin indirilmeye başlanması dolayısıyla hücum oluşan borsada belki de bir Black Swan durumu oluşturuyor ve faizden geçiş stratejisinde bir silkeleme hareketi doğuruyor şeklinde de yorumlanabilir.
Yorum:
EMA200 İLİŞKİSİ

Yorum:
X US STEEL KIRILIMI

Yorum:
LOGARİTMİK HAFTALIK GRAFİK