1g grafik majör direçten tepki alabilir.Hedefler grafiktedir.